Milesight - VCA Videoanalyse

 

 

Video Content Analysis (Video analyse)

Videoanalyse – Video Content Analysis (VCA), også omtalt som Intelligent Videoanalyse er evnen til automatisk at analysere videoovervågning. Formålet er at overvåge og bestemme tids- og områdebestemte events/begivenheder.

Softwaren udfører automatisk en analyse af videooptagelser og bruger automatisk resultatet af data’en. Denne tekniske evne bliver brugt inden for en lange række områder, som sundhed, retail, transport, sikkerhed osv.

Milesight VCA

 

Milesight VCA Videoanalyse byder på avanceret, præcis og intelligent videoanalyse til Milesight’s netværkskameraer. Video Content Analysis (VCA) er en applikationspakke/licens, som kan indbygges i Milesight netværk kamera serien og som forbedrer ydeevnen af netværk kameraer væsenligt, via 8 ‘detection’ modes. Se og læs meget mere om de forskellige 8 ‘modes’ herunder.

 

 

Indgang på bestemt område (Region Entrance)

 

 

Hvad er region entrance?

‘Indgang på bestemt område’ funktionen hjælper f.eks. til med at beskytte/overvåge et bestemt område fra potentielle mistænkelige personer eller objekter som kommer ind i feltet. Ved at slå ‘Region entrance’ til, vil en alarm udløses når objekter går ind på det udvalgte område.

Sådan gør du

Aktivér ‘Region entrance’ tilstand og vælg et område ved at klikke med musen. Ethvert objekt som kommer ind i det bestemte område, vil udløse en alarm. ‘Objekt størrelsen’ kan defineres alt efter om et objekt er stort nok til at udløse en alarm, når det rammer det udvalgte område.

 

 

 

Udgang fra bestemt område (Region Exiting)

 

 

 

Hvad er region exiting?

‘Region Exiting’ kan bruges til at sikre at en person eller et objekt ikke forlader det udvalgte område. Ethvert objekt eller person som forlader området, vil udløse en alarm.

Sådan gør du

Aktivér ‘Region Exiting’ tilstand og vælg området ved at markere det med musen. Når et objekt forlader området, vil en alarm udløses. ‘Objekt størrelsen’ kan defineres alt efter om et objekt er stort nok til at udløse en alarm, når det forlader det udvalgte område.

 

 

Avanceret bevægelses genkendelse (Advanced motion detection)

 

 

 

Hvad er advanced motion detection?

Milesight Advanced Motion detection adskiller/udmærker sig fra traditionel motion detection ved at være intelligent. Det kan f.eks. se forskel på og bortfiltrere “støj” som lysændringer, naturlige bevægelser som et træ der bevæger sig i vinden, osv. Men når et objekt går ind på det overvågede område, vil det aktivere en alarm.

 

 

 

Sabotage Alarm (Tamper Detection)

 

 

 

Hvad er tamper dectection?

‘Tamper Detection’ bliver brugt til at opdage mulige sabotager, som hvis kameraet bliver flyttet eller forsøgt obstrueret.

Sådan gør du

Aktivér ‘Tamper Detection’. I henhold til sensitiviteten du vælger, vil en alarm udløses når der er forsøg på disruption

 

 

 

 

Krydsning af bestemt linje (Linecrossing)

 

 

 

Hvad er linecrossing?

Line Crossing er udviklet til langt de fleste inden- og udendørs områder og miljøer. Et event udløses hver gang kameraet detekterer et objekt som krydser en bestemt virtuel linje. Det er specielt smart til monitorering af indgang og udgange i lav-trafik områder.

SÅSådan gør du

Aktiver ‘Line Crossing’ tilstand, og brug musen til at tegne en streg/linje i det overvågede område. Milesight tillader dig at opsætte 4 linjer på én gang. Du kan vælge imellem 3 retnings-tilstande for udløsning af alarm. A–>B: når et objekt krydser en linje fra A til B siden, og det samme er selvfølgelig gældende fra B–>A siden. A<–>B tilstanden betyder at alarmen vil blive aktiveret når en objekt krydser linjen fra enten den ene eller anden side.

 

 

 

Loitering

 

 

 

Hvad er loitering?

Når et objekt bevæger sig/’lusker’ rundt (loitering) på et bestemt område i et bestemt tidsinterval, vil det udløse en alarm. Ulovlige aktiviteter mod f.eks. butikker og banker, vil ofte blive opdaget før de reelt gør skade, med denne smarte funktion.

Sådan gør du

Aktivér ‘Loitering’ funktionen og udvælg området du vil overvåge. Når du f.eks. sætter ‘minimum loiteringtime’  fra  3 sek til 300 sek, vil ethvert objekt som  bevæger sig rundt i det udvalgte område udløse en alarm. Med Milesight Loitering kan du også sætte ‘objekt størrelsen, så objekter over en hvis størrelse vil udløse en alarm.

 

 

 

 

Menneskegenkendelse (Human Detection)

 

 

 

Hvad er human detection?

Human Detection bliver brugt til at vurdere om et objekt er en person eller ikke. Når tilstanden er slået til, vil kameraet vurdere og analysere objektet, hvilket kan udløse en alarm.

Sådan gør du

Aktivér Human Detection. Når et objekt fremgår i det overvågede område, vil et ID komme frem på skærmen. Hvis objektet er en person, vil det blive markeret som en ‘person’. Når ‘Show Tracks’ er slået til, vil sporerne af det bevægende objekt vises på skærmen.

 

 

 

Optælling af mennesker (People Counting)

 

 

 

Hvad er people counting?

Med People Counting kan du tælle hvor mange mennersker der går ind/ud i løbet af en bestemt periode. Denne funktion kan derfor bruges til flere forskellige formål, f.eks. for butikker at tælle hvor mange mennesker der kommer ind i løbet af en dag.

Sådan gør du

For at aktivere ‘People Counting’, skal ‘Human Detection’ være slået til først. Det optager automatisk det antal mennesker som passerer linjen.

 

 

 

 

 

Andre Milesight funktioner

Milesight byder på meget mere end VCA Videoanalyse. Læs meget mere om Milesight andre funktioner herunder

VCA licens hos SecPro Sikring

Hos SecPro Sikring er VCA Licensen indbygget i Milesight kameraene fra start.

Milesight produkter

Find de populære Milesight produkter herunder